דפים

יום חמישי, 30 במאי 2019

מרצים כותבים: "עם מי אתה חושב שאתה מדבר?": רמות המעורבות של חברי כנסת ברשתות החברתיות ותפיסות הציבור לגביהן: מחקר משווה



"עם מי אתה חושב שאתה מדבר?": רמות המעורבות של חברי כנסת ברשתות החברתיות ותפיסות הציבור לגביהן: מחקר משווה

גב' חן סבג בן-פורת, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת אריאל

המחקרים הקיימים אודות הקשר בין חברי פרלמנט לציבור ברשתות החברתיות מתמקדים בפעילויות ותפיסות של חברי הפרלמנט עצמם. עם זאת, מחקרים קודמים של החוקרים הראו כי קיימת שכבה מתווכת בין חברי הפרלמנט לבין הציבור ברשתות החברתיות: עוזרים פרלמנטרים, יועצים ודוברים. מטרתו של מחקר זה היא לברר כיצד הציבור תופס את (חוסר) המעורבות של חברי הפרלמנט.
במחקר החלוצי הנוכחי נשלחו שאלונים לכל 120 חברי הכנסת הישראלית ה -20, ו -44 מהמתווכים הגיבו. במהלך המחקר בחנו את מידת המעורבות של חברי הכנסת בפייסבוק, ויצרנו מודל של ארבע רמות מעורבות. הרעיון היה לבדוק את מה שאנו מכנים ""
Postwriting (post ghostwriting=). בחלקו השני של המחקר ערכנו סקר דעת קהל (N = 505), על מנת להבין כיצד הציבור תופס את רמת המעורבות. לאחר מכן ערכנו השוואה בין מודל המעורבות כפי שהוא מתקיים בפועל לבין מודל המעורבות כפי שהקהל תופס אותו. הסקר נועד להשלים את החלק הראשון של המחקר ולהציג תמונה מלאה של אופי הקשר בין פרלמנטרים לציבור ואת ההשלכות האתיות הנובעות מהמחקר.

גב' חן סבג בן-פורת היא דוקטורנטית ומתרגלת באוניברסיטת בר אילן ומרצה באוניברסיטת אריאל, כמו כן משמשת בתפקיד יו"ר קהילת תלמידי המחקר של האגודה הישראלית לתקשורת
המחקר נכתב בהנחיית פרופ' סאם ליימן ווילציג



 מתוך תקציר מחקר שהוצג בכנס האגודה הישראלית לתקשורת ה-23 במכללה האקדמית הדסה ירושלים



יום רביעי, 8 במאי 2019

יזכור: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה







                                                                  ××™×Ÿ תיאור זמין לתמונה.



                                                               






יום רביעי, 1 במאי 2019

לזכור ולא לשכוח