דפים

יום שישי, 21 ביוני 2019

סטודנטים כותבים: פוסט פרידה מאת: אביטן בן שמן ומאור טל


פוסט פרידה


מאת: אביטן בן שמן ומאור טל*
עוקבים וקוראים יקרים,בשנה האחרונה , לצד לימודים לתואר שני בתקשורת פוליטית, בבית

 הספר לתקשורת באונ' בר אילן, נפלה בחלקנו הזכות לקחת חלק  

במערכת הבלוג "בר-דעת".


אנו מבקשים להודות לד"ר תיקי בלס ולמר אורי מלכין מסגל בית הספר 

לתקשורת  על  ההזדמנות להיחשף לתכנים מרתקים בנושאים מגוונים 

כמו גם על ההזדמנות לקחת חלק  בעריכת הבלוג "בר- דעת" שהופץ והועבר אליכם.


אנו מאחלים לכולם חופשת סמסטר נעימה והצלחה במבחנים!אביטן בן שמן ומאור טל


* המחברים הנם סטודנטים לתואר שני בתקשורת פוליטית


יום חמישי, 13 ביוני 2019

מרצים כותבים:מה הופך נאום ליעיל ו״תופס״ כותרות? מאת: מישל שטיין


מה הופך נאום ליעיל ו״תופס״ כותרות?
על-פי נאומי נתניהו ואובמה באו״ם
מאת: מישל שטיין טיר*

                                           

במטרה לענות על שאלה בת 2,500 שנה זו, נבחנו נאומי האו״ם של שניים מהרטוריקנים 
הגדולים במאה ה-21: ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא ארצות-הברית ברק
 אובמה. בהתבסס על רטוריקה פוליטית (מוריס, 2002;פורנהם ופטרובה, 2010)
 ופסיכולוגיה קוגניטיבית (גרדנר, 1993;סטנברג, 1984; גולמן, 1995), מחקר זה מציע גישה
 חדשה המציבה במרכז את השחקנים הפוליטיים (שיפר, 2001) במטרה להעריך יעילות
 נאומים על-ידי תיאוריית ספקטרום האינטליגנציות הרטוריות 
TheSPECtrum of Rhetoric Intelligences (SPEC/RI).בתיאוריה זו, ‘SPEC’ מציין את
 ראשי התיבות של ארבע 
אינטליגנציות המהותיות לרטוריקה יעילה – מערכתית (Systematic); יישומית (Practical);
רגשית (Emotional); ויצירתית (Creative). ארבע אינטליגנציות רטוריות אלה (RI),
 תורמות ליכולתם של מנהיגים לעורר השראה, להקנות ביטחון, ליצור תחושת קרבה 
ולמשוך את תשומת ליבם של הבוחרים.
המחקר חולק לשלושה חלקים שכולם התבססו על מודל הפרופיל התקשורתי 
האישי – ThePersonal Communication Profile (PCP)– שפותח בעבודה 
זו ככלי רטורי-קוגניטיבי המקנה פתרון כמותי חדש לצורך בלתי-פתור בתחום התקשורת 
הפוליטית המתקשה להגדיר יעילות נאומים. ראשית, נחשפו האינטליגנציות הרטוריות של
 המנהיגים והוגדרה ארכיטקטורת הנאום דרך תבניות התנהגות מילוליות ולא-מילוליות. 
כל נאום חולק ל׳סאונד בייטס׳ ((Sound Bites, ׳קפסולות מידע׳ הכוללות רעיון מרכזי 
אחד עם התחלה, אמצע וסוף. כל סאונד בייט קודד על-פי הקטגוריות של ספקטרום 
האינטליגנציות הרטוריות בהן המילולי מייצג את ה׳מה׳ – הטקסט של הנאום; והלא-מילולי 
מייצג את ה׳איך׳ – הכולל שפת גוף, קשר עין וקול.
הפרופיל התקשורתי האישי של המנהיגים שהוגדר בחלק הראשון של המחקר העיד
 כי שני המנהיגים השתמשו במגוון אינטליגנציות רטוריות גם בתהליכים 
המילוליים וגם בלא-מילוליים, אך גם אצל נתניהו וגם אצל אובמה הממצאים הראו כי 
הפרופיל הרטורי שלהם שונה מהפרופיל הקוגניטיבי. הפרופיל הרטורי מייצג את מה שהמנהיג
 מציע לעולם באופן מודע ומתוכנן מראש ונמדד על-ידי האינטליגנציות הרטוריות שלהם
 ברמה המילולית והלא-מילולית. הפרופיל הפסיכולוגי-קוגניטיבי מייצג את האינטליגנציות 
הרטוריות שחזקות אצל המנהיג באופן טבעי, והן נמדדות על-ידי הפער בין המרכיב 
המילולי והלא-מילולי בכל אינטליגנציה בנפרד. פער נמוך מעיד כי אותה אינטליגנציה נטועה
 באופן טבעי במנהיג.
הממצאים מסבירים ׳מדוע׳ הפרופיל התקשורתי של המנהיגים לא השתנה באופן משמעותי 
במהלך כהונתם. במשך השנים הדוברים שמרו על כישורי רטוריקה יציבים עם גיוונים 
באינטליגנציות הרטוריות שנבעו בעיקר מהאתגרים הפוליטיים שלהם, מרמת הביטחון העצמי 
ובשל חוקי המשחק המשתנים בזירת התקשורת ובטעם ההמון. המתודולוגיה המוצגת 
במחקר זה מאפשרת ליצור פרופיל תקשורתי אישי לכל אדם בהתבסס על חומרים מצולמים 
בלבד, ומאפשרת להגדיר מבחוץ-פנימה את האינטליגנציות הרטוריות המייצגות את 
תבניות ההתנהגות של ״ממסגרי מפתח בשיח התקשורתי״ (לקוף, 2004). שחקנים 
פוליטיים, דוברים, יועצי תקשורת, מקבלי החלטות וכל אדם, יכולים להיעזר במודל 
ה-PCP כדי לשדרג יכולות רטוריות, להעריך חזקות וחולשות של עצמם ושל מתחריהם,
 וליצור אסטרטגיות תקשורתיות מדויקות ונאומים משכנעים.
השלב השני של המחקר בחן כיצד ייתפס המסר על-ידי אמצעי התקשורת על-ידי
 חשיפת האינטליגנציות הרטוריות בנאום שזכו לסיקור התקשורתי היעיל ביותר בשישה
 אתרי חדשות-אינטרנט בישראל ובארצות-הברית, בחלוקה לערוצים אליטיסטיים לעומת 
פופולאריים לאורך הקשת הפוליטית – שמאל, מרכז וימין. ששת נאומי האו״ם הנבחרים של 
נתניהו ואובמה (2012-2009) הובילו ל-167 'סאונד בייטס' שהושוו ל-152 המאמרים 
שהתפרסמו בערוצי חדשות האינטרנט עד חודש לאחר כל נאום. ראשית, נמדד הסיקור 
התקשורתי על-פי הנפח (Volume) והטון הפוליטי (Political Tone) של כותרות 
וכותרות-משנה. לאחר מכן נערך ניתוח תוכן (Issue Framing) של הכותרות במטרה להגדיר
 מאיזה סאונד בייט נבעה כל כותרת, וכל כותרת קיבלה את ערכי האינטליגנציות 
הרטוריות של ה׳סאונד בייט׳ הרלוונטי ממנו נבעה.
ממסגור התוכן עולה תמונה ברורה שמראה כי שימוש באינטליגנציות רטוריות מגוונות 
הכרחי כדי ״לתפוס״ כותרות ולזכות לסיקור תקשורתי משמעותי, אך אינטליגנציות רטוריות
 מסוימות מועדפות על-ידי המדיה. האינטליגנציה היצירתית (CQ), ״אינטליגנציית הרייטינג״,
 היתה המועדפת ביותר על-ידי כל מקורות אינטרנטיים לאורך כל הקשת הפוליטית בשתי 
המדינות. אינטליגנציה מערכתית (SQ), ״האינטליגנציה הבטוחה״ של מנהיגים, היתה הכי 
פחות רצויה בסיקור התקשורתי. מחקר זה מצא כי המדיה בדרך כלל העדיפה שימוש
 באינטליגנציה יישומית (PQ) ובאינטליגנציה רגשית (EQ) במיוחד בשילוב עם 
אינטליגנציה יצירתית, אך התוצאות הסטטיסטיות לכך אינן מובהקות בשל המדגם המצומצם.
לאחר בחינת החיבור בין ה׳מה׳ לבין ה׳איך׳, בחלק השלישי והאחרון במחקר נבחנו הסיבות
שבגללן מסרים מסוימים זכו לסיקור תקשורתי יעיל בשאיפה להסביר ׳למה׳ מסרים 
מסוימים מצליחים ״לתפוס״ כותרות רצויות טוב יותר מאחרים. ״לתפוס״ כותרות רצויות 
משמעו לקבל סיקור תקשורתי חיובי נרחב המשקף את המסרים המועדפים על-ידי המנהיג. 
שאלה זו נבחנה על-ידי השוואה בין האינטליגנציות הרטוריות בנאום לבין האינטליגנציות 
הרטוריות בסיקור התקשורתי.
ההשוואה האחרונה נערכה בין האינטליגנציות הרטוריות בנאומי נתניהו ואובמה לבין 
האינטליגנציות הרטוריות בסיקור התקשורתי. נוסחה זו אפשרה להכתיר את נאום האו״ם 
הטוב והגרוע ביותר מבין השישה שנבדקו על-ידי בחינת הפער בין הסיקור התקשורתי 
החיובי לבין השלילי בהשוואה למספר הכותרות – ככל שהפער משמעותי יותר ומספר 
הכותרות גדול יותר כך הנאום יעיל יותר.
ישנם החוששים מלתת עוד כוח לכל אותם מושכים בחוטים בממשל ובתקשורת, אך מחקר זה
 מציע גישה אופטימית יותר. חשיפת טכניקות רטוריות של מנהיגים ואת סודות התקשורת
 לציבור, מובילה להבנה מעמיקה יותר לגבי המדיה אותה אנו צורכים. מודעות זו מאפשרת 
לפתח נקודת מבט ביקורתית לגבי תהליכי תקשורת בהם מעורבים אינטרסים פוליטיים רבים אשר יחד מבנים את המציאות.


 * הכותבת הנה חוקרת ומרצה בבית הספר לתקשורת, אונ' בר אילן
מ
תק
 ה
*

יום שבת, 8 ביוני 2019

חג שבועות שמחלכל הסטודנטיות והסטודנטים ולכלל קוראינו:

חג שבועות לבן ופורח. 

חג שמח!

יום חמישי, 6 ביוני 2019

מרצים כותבים: עמותות פוליטיות והשיח הפוליטי המקוון במדינת ישראל . מאת" ד"ר כלילה מגן וד"ר רות אבידר


שוברים שתיקה? אם (רק) תרצו! על עמותות פוליטיות והשיח הפוליטי המקוון במדינת ישראל 

מאת: ד"ר רות אבידר, מכללת עמק יזרעאל  וד"ר כלילה מגן, אוניברסיטת בר אילן
במחקר זה נבחנים הרכיבים השונים בתיאוריה הדיאלוגית של קנט וטיילור (Kent & Taylor, 1998, 2002)  בתוך ההקשר של היחסים שיש לעמותות פוליטיות בישראל עם קהליה באמצעות דף הפייסבוק של הארגונים הללו.
שש עמותות נבחרו לצורך הדגימה (משמאל "שוברים שתיקה", "בצלם" ו"יש דין" ומימין "אם תרצו", "רגבים" ו"יד לאחים"). על מנת לתת מענה לביקורת העקבית של טיילור וקנט על יישום צר ומגביל של התיאוריה שלהם, מוצע במחקר זה ניתוח תלת-רובדי: ניתוח תכונות  (Feature Analysis), ניתוח תהליכים של דיאלוג (Process Analysis) וניתוח הרובד העמוק ביותר של תפיסות חברי הארגון לגבי הצורך בשיח אותנטי עם הקהלים השונים. רמת ניתוח זו מכונה במחקרנו ניתוח אוריינטציה (Orientation Analysis) ומבוססת על דברי קנט וליין המבחינים בין דיאלוג כתהליך לדיאלוג כאוריינטציה (Lane & Kent, 2018). באופן הזה ניתן לקבל תמונה רחבה יותר על המימוש או אי המימוש של תיאורית הדיאלוג על-פי טיילור וקנט.
מתוך המחקר עולה כי למרות שברמת התכונות, רוב העמותות מציגות בדף הפייסבוק שלהן את מכלול הכלים הדיאלוגיים שאמורים לשרת את האזרחים ואותם ביצירת דיאלוג ובתקשורת דו כיוונית, מניתוח התהליך ובמיוחד מניתוח האוריינטציה עולה תמונה אחרת לגמרי. רוב הבכירים מתוך הארגונים טענו כי הם לא מקיימים שיח עם הקהלים השונים. ההנמקה לאי קיום הקשר הרציף והאינטראקטיבי היה שונה בהתייחסות לתומכים ולמתנגדים. ביחס לתומכיהם הביעו כל המרואיינים צער על כי אינם יכולים, בשל אילוצי תקציב, לנהל שיח פורה יותר עם תומכיהם. ביחס למתנגדיהם טענו המרואיינים כי הם אינם רואים בכך כל טעם ושמאמצים מעין אלו הינם בבחינת ניצול לא נכון של משאבים מוגבלים. התפיסה שעלתה מכל הראיונות הייתה כי המטרה העיקרית היא חד כיוונית, מעין "שימור לקוחות" באמצעות העברת מסרים חד כיווניים שמטרתם לתחזק את מעגל התומכים המצומצם ללא כל כוונה לפתח שיח עם המתנגדים. המסקנה העולה מכאן היא שהשיח המתנהל בדפי הפייסבוק הארגוניים הללו מקבע את השיח בתוך דלת אמות של גבולות מוכרים ואינו מאפשר לקדם פלטפורמות לדיאלוג ומעורבות משמעותיים, המחזקים במישרין ובעקיפין את החברה האזרחית הישראלית.

* המאמר הוצג לראשונה בכנס השנתי של האגודה הישאלית לתקשורת, אפריל 2019
ד"ר גלילה מגן הנה חוקרת ומרצה בבית הספר לתקשורת, אונ' בר אילן


יום חמישי, 30 במאי 2019

מרצים כותבים: "עם מי אתה חושב שאתה מדבר?": רמות המעורבות של חברי כנסת ברשתות החברתיות ותפיסות הציבור לגביהן: מחקר משווה"עם מי אתה חושב שאתה מדבר?": רמות המעורבות של חברי כנסת ברשתות החברתיות ותפיסות הציבור לגביהן: מחקר משווה

גב' חן סבג בן-פורת, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת אריאל

המחקרים הקיימים אודות הקשר בין חברי פרלמנט לציבור ברשתות החברתיות מתמקדים בפעילויות ותפיסות של חברי הפרלמנט עצמם. עם זאת, מחקרים קודמים של החוקרים הראו כי קיימת שכבה מתווכת בין חברי הפרלמנט לבין הציבור ברשתות החברתיות: עוזרים פרלמנטרים, יועצים ודוברים. מטרתו של מחקר זה היא לברר כיצד הציבור תופס את (חוסר) המעורבות של חברי הפרלמנט.
במחקר החלוצי הנוכחי נשלחו שאלונים לכל 120 חברי הכנסת הישראלית ה -20, ו -44 מהמתווכים הגיבו. במהלך המחקר בחנו את מידת המעורבות של חברי הכנסת בפייסבוק, ויצרנו מודל של ארבע רמות מעורבות. הרעיון היה לבדוק את מה שאנו מכנים ""
Postwriting (post ghostwriting=). בחלקו השני של המחקר ערכנו סקר דעת קהל (N = 505), על מנת להבין כיצד הציבור תופס את רמת המעורבות. לאחר מכן ערכנו השוואה בין מודל המעורבות כפי שהוא מתקיים בפועל לבין מודל המעורבות כפי שהקהל תופס אותו. הסקר נועד להשלים את החלק הראשון של המחקר ולהציג תמונה מלאה של אופי הקשר בין פרלמנטרים לציבור ואת ההשלכות האתיות הנובעות מהמחקר.

גב' חן סבג בן-פורת היא דוקטורנטית ומתרגלת באוניברסיטת בר אילן ומרצה באוניברסיטת אריאל, כמו כן משמשת בתפקיד יו"ר קהילת תלמידי המחקר של האגודה הישראלית לתקשורת
המחקר נכתב בהנחיית פרופ' סאם ליימן ווילציג מתוך תקציר מחקר שהוצג בכנס האגודה הישראלית לתקשורת ה-23 במכללה האקדמית הדסה ירושליםיום רביעי, 8 במאי 2019

יזכור: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה                                                                  ××™×Ÿ תיאור זמין לתמונה.                                                               


יום רביעי, 1 במאי 2019

לזכור ולא לשכוח